Optagelse i Køge Ridelaug

Vi er glade for, at du ønsker at blive medlem af Køge Ridelaug – velkommen!

 

Ridelaugets formål er, i samråd med lodsejere og offentlige myndigheder, at etablere og udbygge et ridestisystem, således at der skabes mulighed for ridende at nyde natur og samvær med ligesindede. Herudover arrangeres rideture m.v.

 

Kontingent for et år er 100 kr. og 50 kr. for efterfølgende medlemmer i familien totalt 150 kr. Kontingent gælder fra 1. januar til 31. december.

 

Indbetaling af kontingent skal ske til ridelaugets bankkonto reg. nr. 1551, konto nr. 60022674. Husk at oplyse navn, adresse, telefon nr. og din mail-adresse.


Er du under 18 år bedes du oplyse din fødselsdato og år.